Dom Seniora

Projekt „Łódzkie pomaga”

Dom Pomocy Społecznej – Dom Seniora Wieluń realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nazwa projektu: „Łódzkie pomaga” Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia Zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. Wartość projektu 49.887,57 zł w tym ze środków UE 42.045,24 zł i ze środków budżetu państwa 7.842,33 zł.

Read More
Dom Seniora

Projekt

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowany w ramach PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, Dom Seniora sp. z o. o. prowadzący Dom Pomocy Społecznej – Dom Seniora Wieluń realizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas…

Read More