Dom Seniora

Projekt „Łódzkie pomaga”

Dom Pomocy Społecznej – Dom Seniora Wieluń realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nazwa projektu: „Łódzkie pomaga” Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia Zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. Wartość projektu 49.887,57 zł w tym ze środków UE 42.045,24 zł i ze środków budżetu państwa 7.842,33 zł.

Read More
Życie w Domu Seniora

Życzenia Świąteczne

Z Serca Dziękujemy za Moc Życzeń Świątecznych !!! Dziękujemy za niesamowitą wytrwałość i wierność jak i za ogrom z Serca płynących Życzeń Świątecznych! Najpiękniejsze były te składane osobiście, dziękujemy za piękne życzenia wraz z upominkami Zespołowi Szkół nr 2 w Wieluniu oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Gromadzicach cudnie jest się spotykać nawet gdy trzeba zachować dystans! Dziękujemy ciągle powiększającej się rzeszy młodych przyjaciół ze Szkół Podstawowych które przesłały ogrom wykonanych przez siebie Kartek z Życzeniami! Kochani jesteście Wspaniali, serce rośnie i wypełnia się dumą, że mamy takich Przyjaciół!!! .

Read More