Dom Seniora

Projekt

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowany w ramach PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, Dom Seniora sp. z o. o. prowadzący Dom Pomocy Społecznej – Dom Seniora Wieluń realizuje projekt pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas…

Read More