O nas

Dom Seniora Wieluń

Z biegiem przemijającego czasu i przybywających lat życia człowiekowi potrzebny jest spokój, cisza, poczucie bezpieczeństwa, opieka medyczna lecz przede wszystkim obecność drugiego człowieka i możliwość realizacji zainteresowań i marzeń. Właśnie z myślą o zaspokajaniu potrzeb seniorów powstał Dom Seniora w Wieluniu. W rodzinnej atmosferze, wśród ludzi życzliwych i troskliwych pragniemy zapewnić profesjonalną opiekę dla osób starszych które nie powinny pozostawać same. Dom Seniora Wieluń to opieka dla seniora o najwyższym standardzie.

W Domu Seniora prowadzone są niefarmakologiczne metody leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami otępiennymi jak:
- terapia zajęciowa,
- arteterapia,
- muzykoterapia,
- haloterapia,
- termoterapia - infrared.

Prowadzone są psychospołeczne interwencje mające na celu poprawke kompetencji w zakresie codziennej aktywności, pokonywania trudności w zakresie pielęgnacji, poprawiające jakość życia, hamujące narastanie zaburzeń funkcji poznawczych. Zespół terapeutyczny realizuje indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizujące, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego mieszkańca poprzez wdrażanie treningu umiejętności życia codziennego, umiejętności społecznych i interpersonalnych, terapii zajęciowej, poradnictwa psychologicznego i socjalnego, opieki lekarskiej psychiatrycznej, a także psychoedukacji.

Zamieszkującym u nas pensjonariuszom zapewnimy całodobową opiekę wykwalifikowanego i rzetelnego personelu. Profesjonalną całodobową opiekę pielęgniarską, opiekę lekarza internisty i psychiatry.
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Masz dodatkowe pytania? Odpowiemy na wszystkie, zapraszamy do kontaktu