Życie w Domu Seniora

Spotkanie z przedstawicielami NFZ i ZUS

Wieści mijającego tygodnia! … Nasze święto wypełniło też ważne spotkanie z przedstawicielkami Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To zbiór niezmiernie ważnych informacji, które każdy senior powinien znać. Panie z NFZ Oddział Łódzki w swej prelekcji położyły szczególny nacisk na dbałość o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie, profilaktykę zdrowotną czy badania przesiewowe. Przedstawicielki ZUS porządkowały naszą wiedzę z jakich świadczeń możemy korzystać np. świadczenia uzupełniające, komu należy się dodatek pielęgnacyjny, czy warto występować o ponowne przeliczenie emerytury. Uporządkowana została też nasza wiedza w jaki sposób te świadczenia są wypłacane. Wszystkie informacje przekazane w sposób przejrzysty i klarowny wzbudzały spore zainteresowanie. Dziękujemy serdecznie za odwiedziny i spory zastrzyk wiedzy!

Related posts

Leave a Comment