Życie w Domu Seniora

Tryptyk – Misterium Wielkanocne część I „Pascha”

W tym roku pod wieloma względami szczególnym postanowiliśmy uświetnić świąteczny czas w nieco odmienny sposób. Tryptyk Misterium Wielkanocne 2022, jest zbiorem rozważań, które inicjuje ewangelia według św. Mateusza a obrazują wybrane wiesze i nasze rozważania. Te szczególne chwile przeżywamy we własnym gronie, ich treścią pragniemy się jednak podzielić. Tryptyk – Misterium wielkanocne część I „Pascha”, to słowa Mateusza ewangelisty opowiadające o ostatniej wieczerzy, o słowach wypowiedzianych przy stole, o ustanowieniu eucharystii. Tą treść obrazują wiersze ks. Jana Twardowskiego i nasze rozważania na pierwszy dzień tego szczególnego triduum.

Related posts

Leave a Comment