Dom Seniora

Projekt „Łódzkie pomaga”

Dom Pomocy Społecznej – Dom Seniora Wieluń realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nazwa projektu: „Łódzkie pomaga”

Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia Zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19.

Wartość projektu 49.887,57 zł w tym ze środków UE 42.045,24 zł i ze środków budżetu państwa 7.842,33 zł.

Related posts

Leave a Comment