Życie w Domu Seniora

Rodzaje prowadzonych terapii

Rodzaje prowadzonych terapii:

– Ergoterapia

* ogrodnictwo

– Socjoterapia

* ludoterapia

* terapia ruchem

* trening umiejętności społecznych

* rekreacja

– Arteterapia

* zdobnictwo i dekoratorstwo

* muzykoterapia

* biblioterapia

* filmoterapia

Related posts

Leave a Comment